Tip z oblasti osobního rozvoje (nejen) pro kantory: Ateliér živé tvorby zve na kurzy Živé slovo pro učitele a Základy herectví 

Schopnost živé komunikace, práce s hlasem, řečí a objevování možností osobního projevu jsou dovednosti, které se mohou hodit opravdu každému. Ateliér živé pedagogiky a tvorby otevírá kurzy pod vedením lektorů Divadelní fakulty AMU v inspirativním prostředí staré Prahy. Primárně jsou určeny pedagogům, ale vítáni jsou všichni zájemci. Nejbližší dvoudenní kurz s názvem Živé slovo pro učitele se koná už 8. – 9. dubna a za měsíc, 6. – 7.  května, jsou na programu Základy herectví, 13. a 14. května pak Divadelní improvizace v dramatické výchově.

Ateliér živé pedagogiky a tvorby se hlásí k autorskému pojetí pedagogiky Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU a navazuje na vyhledávaný dvouletý Kurz celoživotního vzdělávání Kreativní pedagogika, který tato katedra realizuje od roku 2006. Výchova k autorskému herectví je zde pojímána jako celostní učení prostřednictvím dlouhodobého zkoušení hlasu, řeči, pohybu, dialogického jednání a autorského čtení vlastních textů. Praktickou zkušenost doplňují přednášky z filozofie, psychologie, teatrologie a antropologie učení. Ateliér živé pedagogiky v současné chvíli připravuje tento cyklus seminářů a přednášek od září 2022 v jedno nebo dvousemestrálním kurzu Živá pedagogika. Hlásit se můžete již dnes.

Náš přístup vychází z předpokladu, že osobní a osobnostní výchova skrze sebepřijetí a zvědavost sama na sebe otevírá naše skryté možnosti i talenty, postupně prohlubuje možnost vzájemně se pochopit, a tak přirozeně kultivuje schopnost vychovávat druhé. A také nalézat vlastní postupy. Kondiční zaměření dílen a seminářů pomáhá upevnění sebevědomí, a nakonec může vést ke svobodné existenci před ostatními a s ostatními. Ať už ve škole, na jevišti, nebo v životě,“ shodují se Eva Čechová a Lucie Kukulová, zakladatelky Ateliéru živé pedagogiky a tvorby.

Konkrétně kurz Živé slovo pro učitele, který se koná od pátku 8. do soboty 9. dubna, kombinuje psychosomaticky zaměřené aktivity řečového jednání s pohybově rétorickými cvičeními a hlasovou propedeutikou. Účastníci se pomocí cvičení učí vnímat a kultivovat svou řeč tak, aby skutečně promlouvala a mohla druhé oslovit. Budou zkoušet mluvit spatra a nebát se improvizovat. V práci s textem se zaměří na plasticitu sdělování s představou, srozumitelnost a vedení pozornosti posluchačů. Více informací a přihlášky na www.zivapedagogika.cz/kategorie-kurzu/dvoudenni-kurzy/zive-slovo-pro-ucitele

Další dvoudenní kurz Základy herectví (6. – 7.  května) je určen učitelům i těm, kteří se věnují amatérskému divadlu. „V hereckých cvičeních se zaměříme na rozvíjení partnerství na jevišti, schopnost spolupráce, souhry, aktivního naslouchání, vnímání akce a reakce. Ukážeme si, jak nespěchat a nechat dramatickou situaci organicky vznikat. Jak vnímat podněty spoluhráče a spolehnout se na svou přirozenou reakci. Herecká práce se zaměřuje jak na souhru skupiny, tak na intenzivní interakci ve dvojici,“ upřesňuje zkušená lektorka Eva Čechová. Více informací a přihlášky na www.zivapedagogika.cz/kategorie-kurzu/dvoudenni-kurzy/13-zaklady-herectvi

V kurzu Divadelní improvizace v dramatické výchově (13. – 14. května) si vyzkoušíte schopnost slyšet partnera, reagovat v nepřipravené situaci a získáte zásobník cvičení a metodická doporučení pro práci s mládeží a dětmi. Více informací a přihlášky na www.zivapedagogika.cz/kategorie-kurzu/dvoudenni-kurzy/divadelni-improvizace-v-dramaticke-vychove

Ateliér živé pedagogiky nabízí i pravidelné nebo jednodenní kurzy – brzy  s akreditací MŠMT.

Kontakty: https://www.zivapedagogika.cz/

Čtěte dál …