Rodiče studentů se zrakovým hendikepem musí počítat se školními náklady navíc

Nový školní rok představuje pro rodiče finanční zátěž, tím spíš, pokud mají děti specifické potřeby. Nadace Leontinka proto loni rozdělila téměř dva miliony korun na pomoc studentům s postižením zraku. Hradí z nich stipendia, školní pomůcky, kroužky, nebo asistenty.

Škola dětem dává nejen vzdělání, ale představuje pro ně hlavní společenský kontakt. Velmi nám záleží na tom, aby postižení zraku nebylo překážkou v jejich sociální integraci. Z našich programů proto hradíme různorodé aktivity, které těmto dětem umožňují užívat si život stejně jako jejich vrstevníci,“ vysvětluje ředitelka Nadace Leontinka Barbara Hucková.

Projektu Škola financuje Nadace Leontinka například vzdělávací kurzy zaměřené na uplatnění v budoucím profesním životě nebo učební pomůcky.  Základní škola pro zrakově postižené v Plzni tak mohla některým svým žákům pořídit mluvící kalkulačku, speciální sešity pro slabozraké a pomůcky na výrobu hmatových obrázků.

Kamerová lupa pro Lukáše

Sedmnáctiletému Lukášovi, který se potýká s progresivním postižením zraku, pomáhá s domácí přípravou na výuku speciální kamerová lupa. Může si díky ní zvětšovat texty v učebnicích. Lukáš za sebou má první dva roky studia na Gymnáziu pro zrakově postižené, a protože trochu bojuje s matematikou, rozhodl se už v minulém roce zlepšit si výsledky doučováním. V tom by rád pokračoval i v novém školním roce, aby, až přijde maturita, vše hravě zvládl. „Doučování mu pomáhá srovnat krok s ostatními spolužáky a porozumět lépe probírané látce,“ říká jeho maminka, která se o Lukáše a jeho bratra stará jako samoživitelka, a tak finanční pomoc Nadace Leontinka na pokrytí studijních potřeb svého syna velmi vítá.

Klávesy pro Vítka

Jednou z hlavních kompenzačních dovedností zrakově postižených je hudba, proto má Nadace program Leontinka muzicíruje. Umožňuje nadaným dětem rozvíjet jejich talent naplno, například na Deylově konzervatoři nebo na Škole Jaroslava Ježka. Právě tu navštěvuje desetiletý Vítek, který bude žákem čtvrté třídy a k tomu dochází do zdejší Základní umělecké školy na klavír. Aby se ve hře mohl zdokonalovat i doma, přispěla mu Nadace Leontinka na elektrické klávesy. Kromě toho hraje také na akordeon, loni dokonce vyhrál 1. místo v soutěži pražských uměleckých škol a 2. místo v celostátní soutěži. „Vítek je velmi činorodý, rád jezdí na kole, chodil hrát goalball, teď bude mít dvakrát týdně pohybové tréninky. K tomu všemu si ale musí najít čas na přípravu do školy. Ta u zrakově hendikepovaných zabere více času. Domácí úkoly píše na Pichtově stroji, což je psací stroj pro nevidomé,“ vysvětluje Vítkův táta. Průpravu pro výuku Braillova písma formou tréninku hmatu měl Vítek už ve školce, v první třídě pak zvládl základy, tedy jednotlivá písmena.

Stipendium pro Bogdana

Nadané žáky a studenty podporuje Nadace Leontinka také v projektu Stipendium Leontinka. Už dvakrát tak mohla přispět sedmnáctiletému nevidomému Bogdanovi, který loni se svým bratrem a matkou utekli před válkou z Charkova. Je velmi nadějným klavíristou. „Mám radost, že Deylova konzervatoř mohla Bohdana přijmout, protože je nadaný a naše škola má dlouholeté zkušenosti s výukou zrakově postižených,“ konstatoval jeho profesor Milan Arner. Nadace Bogdanovi přispěla na úhradu výdajů na internát a stravu.

Další formy pomoci

Ne všechny nevidomé děti a studenti navštěvují speciální školy. Řada z nich zvládá běžnou školní docházku, a to i díky projektu Osobní asistence, který je určený jak dětem s vadami zraku, tak s kombinovaným postižením. Asistenti jim pomáhají nejen zvládat školu, ale doprovází je třeba na zájmové kroužky.  

Nadace rovněž podporuje sportovní aktivity, jako byly Sportovní hry zrakově postižené mládeže, přispívá školám na sportovní kurzy a pomůcky, a také dětem a mladým lidem zajišťuje účast na oblíbených závodech jako je Jizerská 50 nebo RunTour.

Hlavními partnery projektů Leontinka ve škole a Osobní asistence jsou Nadace RSJ, HSBC Bank, PMI a Saint-Gobain. Stipendia může Leontinka rozdávat za podpory Nadace RSJ a společnosti Progresus. Leontinka muzicíruje díky Exx, Ogilvy a Nadaci RSJ a Leontinka sportuje s fanouškovským přispěním VMLYR, RAUL!, společnosti FM Logistic a EXX.

Více o projektech a aktivitách Nadace Leontinka naleznete na www.nadaceleontinka.cz

Čtěte dál …

Zpátky do školy… i v lázních

Začíná podzim a s ním se neodmyslitelně pojí návrat dětí do školních lavic. Málokteré rodiče by proto napadlo, že je pro dítě právě podzim a zima ideálním časem, kdy navštívit lázně. „V zimních měsících mohou malí pacienti uniknout z měst, kde je dusí smog, sem do...

pokračovat ve čtení