Ne na všech benefitech firmy šetří, po jazykové výuce poptávka roste

Události posledního roku, především pak rostoucí inflace a vysoké ceny energií, dovedly mnohé firmy do ekonomické krize nebo v lepších případech na její pokraj. S většinou vyvstalých problémů se sice každá z firem bude muset vyrovnat po svém – napříč byznysovými odvětvími se ale objevují reakční vzorce, které české podnikatele a jejich reakce na krizi spojují. Mezi ty patří například nutné propouštění některých zaměstnanců, naopak přijetí nového krizového manažera nebo šetření tam, kde byl doteď rozpočet o něco štědřejší. Mezi časté oblasti úspor patří stále častěji také nabídka firemních benefitů.

Tradičně mezi nejméně využívané zaměstnanecké výhody zpravidla patří koučink, mentorování nebo zřídka vybíraná otcovská dovolená navíc. U těchto oblastí obdobně jako u příspěvků na kulturu a sport se tak nabídka nejčastěji omezuje. Jsou ale oblasti, na kterých se šetřit nevyplatí – mimo jiné proto, že mohou být zásadní pro rozpočtem ohroženou firemní kulturu.

Pokud je to jen trochu možné, zaměstnanci by kvůli dlouhodobým úsporným opatřením neměli být ochuzeni o firemní benefity, které jsou pro ně mnohdy pevně spjaty s kvalitou přímo na pracovišti. Co tedy nefunguje a mnoho českých firem si to dobře uvědomuje, je odebrat svým doteď pracovitým a v rámci možností spokojeným zaměstnancům jejich oblíbené výhody a tvářit se, že je to nutný krok pro zachování chodu firmy. Všechny tyto zásadní škrty je potřeba předem dobře propočítat – a to nejen po finanční stránce, ale také s ohledem na pravděpodobné ovlivnění výkonnosti i pracovní pohody na pracovišti. 

Na jazykové vybavenosti se šetřit nevyplácí 

Jeden z benefitů, na který české firmy nedají dopustit, je firemní výuka jazyků. To mimo jiné dokazují i zkušenosti jazykové agentury Skřivánek. Její ředitelka Bronislava Chudobová totiž popisuje: „Úpadek poptávky po firemních kurzech necítíme, ba naopak. V roce 2022 se nám podařilo navýšit tržby v této oblasti o 18 %, v porovnání s covidovým rokem 2020 to bylo více téměř o čtvrtinu.“ Potvrzuje tak, že po covidové době, kdy bylo obtížnější kurzy realizovat osobně, a vyčkávání, co přinese nestálá ekonomická situace, se firmy vrací i k rozsáhlejším projektům prezenční výuky a do tohoto typu vzdělávání investují. „Nejedná se přitom jen o velké korporátní firmy, ale i menší společnosti. Výuku jazyků zkrátka považují za základní firemní benefit, který zaměstnanci očekávají a rádi ho využívají,” doplňuje Chudobová.

Svět firemní výuky jazyků společnostem a jejich zaměstnancům otevírá nespočet možností – kurzy je dnes například možné vést prezenčně ve skupinách i individuálně přímo v kancelářích nebo v jazykových školách, ale také online, pomocí e-learningu nebo telefonicky. „V poptávce stále vede klasická výuka obecného i obchodního jazyka, trendem je pak flexibilní telefonická výuka, která trvá jen pár minut a studenta zbavuje především ostychu z mluvení bez přípravy. Častěji se objevují také specializované kurzy, například pro oblast zdravotnictví,“ dodává Chudobová.

Kromě klasických kurzů si dnes podnikatelé mohou nechat vytvořit komplexní firemní výuku na míru na základě svých specifických potřeb. Každé podnikatelské odvětví i každá jednotlivá společnost má totiž jiné cíle a očekávání. Pro firmy je proto velmi výhodné promítnout do obsahu jazykových kurzů své individuální potřeby tak, aby byla výuka co nejefektivnější a investice do ní přinášela co nejvíce užitku zaměstnancům i jejich zaměstnavateli.

„Vzdělávací kurzy mají navíc vliv na celkovou firemní kulturu. Utužují kolektiv, povzbuzují, pomáhají předejít vyhoření a dokazují zaměstnancům, že nejsou svému vedení lhostejní. Jejich nabyté jazykové dovednosti poté mají reálný dopad na úspěšnost jejich byznysu a překonání krizí. Kvalitně jazykově vybavení zaměstnanci firmám totiž pomáhají zvyšovat jejich konkurenceschopnost na trhu,“ potvrzuje metodička z jazykové agentury Skřivánek Marie Jelínek.

Na závěr je důležité si uvědomit, že minimálně diskuze o firemních benefitech je vždy aktuální – i v době krize a souvisejících úsporných opatření. Benefity se totiž staly podstatnou součástí péče o zaměstnance, kterou se nevyplácí podceňovat ani v těch nejtěžších momentech.

Čtěte dál …

Maria Montessori míří do kina

Montessori metoda je způsob výuky, při kterém je respektována zejména osobnost dítěte, a není založena na memorování žáků. Životopisné drama Maria Montessori ukazuje příběh zakladatelky této metody, která navzdory všem nesnázím své doby pomáhala právě těm dětem, na...

pokračovat ve čtení