Mediální výchova si zaslouží pozornost. Vzniká nový mediálně vzdělávací projekt Člověka v tísni s podporou Bakala Foundation

České děti ve věku 12-14 let stráví na internetu v průměru přes 3 hodiny denně, přitom pouze jedna čtvrtina dětí si je jistá hodnotou informací, které tam získá, a ví, jak si je ověřit. Mediální gramotnost se tak stává klíčovou kompetencí současnosti, v českých školách jí však stále není věnována odpovídající pozornost a prostor. Nově uzavřené partnerství mezi organizací Člověk v tísni a nadací Bakala Foundation proto podpoří mediální vzdělávání dětí na druhém stupni základních škol. V rámci projektu vzniknou nové sady audiovizuálních výukových materiálů. Projekt počítá také s cílenou prací s pedagogy.

V České republice tráví děti ve věku 12-14 let na internetu 184 minut každý den a tato doba se s rostoucím věkem dále zvyšuje. 15-16leté děti stráví v online prostoru v průměru už 252 minut, to je více jak 4 hodiny denně. Česká republika se tím řadí do skupiny evropských zemí, které se pohybují nad celkovým průměrem. Jen málokteré dítě ale ví, jak se v získaných informacích orientovat nebo si ověřit, zda jsou informace z internetu pravdivé, spolehlivé a přesné. [Vyplývá z průzkumu EU Kids Online 2020, viz redakční poznámka.]

 „Mediální gramotnost patří mezi nezbytné dovednosti dnešní doby. Díky podpoře Bakala Foundation vzniknou nové výukové materiály určené žákům ve věku 11-14 let. Jejich prostřednictvím se naučí posuzovat faktickou správnost a důvěryhodnost informací získaných v online prostoru, seznámí se s fenoménem fake-news a budou rozvíjet svou schopnost kritického myšlení,“ reaguje Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu JSNS společnosti Člověk v tísni.

„Reagujeme přímo na poptávku učitelů po vhodných výukových materiálech, která v minulém roce výrazně vzrostla,“ potvrzuje Michaela Trnková, vedoucí týmu mediálního vzdělávání společnosti Člověk v tísni, a dodává že nabídka vzdělávacích materiálů vhodných pro žáky 2. stupně zatím v portfoliu JSNS chybí. „Dospívající na druhém stupni základních škol už nejsou malými dětmi, které ocení hravou animaci, jakou nabízíme v našich stávajících projektech pro první stupeň ZŠ. V rámci mediální výchovy potřebují vykročit k dospělejším formám a je vhodné mít po ruce materiály, jejichž prostřednictvím se lze učit diskutovat a sdílet své postoje s vrstevníky,“ doplňuje.

Podle Zdeňka Bakaly, zakladatele nadace Bakala Foundation, je šíření dezinformací jedním z nejnaléhavějších problémů, kterým současný svět čelí, a investice do mediální výchovy je klíčem k zastavení této nebezpečné vlny. „Pandemie nám ukázala obrovskou sílu dezinformací, jejich masivní vliv na roztříštěnost názorů, a potažmo na rozdělování společnosti. Na faktech založený koncensus a transparentnost jsou přitom základem zdravého fungování a prosperity demokratických systémů,“ uvádí Zdeněk Bakala.

Partnerství Člověka v tísni a nadace Bakala Foundation je plánováno na období 3 let s celkovou finanční podporou ve výši 3 milionů korun. Částka bude použita na vznik nových audiovizuálních výukových materiálů, organizaci tematických seminářů pro pedagogy a e-learningový materiál pro domácí vzdělávání žáků. Cílem projektu je nejen poskytnout pedagogům kvalitní výukové materiály, ale i know-how, jak práci s nimi efektivně začlenit do výuky a procvičovat tak kompetence žáků v oblasti rozvoje mediální gramotnosti.  

Nadace Bakala Foundation uzavírá partnerství s organizací Člověk v tísni krátce poté, co oznámila podporu digitalizace školství ve spolupráci s komunitou dobrovolníků Česko.Digital. „České školství je třeba modernizovat, aby bylo schopné reagovat na potřeby 21. století. Proces digitalizace a oblast mediálního vzdělávání jsou přitom spojené nádoby, jedna bez druhé nedává smysl,“ dodává k záměru Václav Pecha, ředitel Bakala Foundation.

Redakční poznámka:

Průzkum EU Kids Online byl realizován v roce 2020 v 19 evropských zemích. Součástí zkoumání byla i orientace v informacích a schopnost si informace ověřit. Pouze jedna čtvrtina českých dětí (26 %) uvedla, že je pro ně ověření velmi snadné a jsou si jisti hodnotou získaných informací. Tato dovednost se v jednotlivých zemích poměrně liší, celkově se ale ČR pohybuje dvě procenta pod evropských průměrem. Výsledky a metodika průzkumu je k dispozici na www.eukidsonline.net.

Čtěte dál …

Začaly kultovní Hry a hlavolamy: Dan Přibáň křtil novinku, která vzdává hold dobrodruhovi Emilu Holubovi, pískem ze svých výprav. 26. ročník herní výstavy probíhá do soboty 24. září 2022.

Po dvouleté pauze se dnes na Novoměstskou radnici v Praze 2 na Karlově náměstí vrací oblíbená výstava Hry a hlavolamy. Tradiční čtyřdenní akce slibuje spoustu zábavy pro děti i dospělé. V prostorách historického sálu návštěvníci objeví stovky společenských a deskových...

pokračovat ve čtení