Rozhovor s Andreou Čekanovou, autorkou knihy Nepečené dezerty Kateřiny A.

Vaše kniha popisuje domácí násilí v té nejkrystaličtější podobě. Jak vás vůbec napadlo toto téma?

Myslím, že tady nešlo ani tak o nápad jako spíš o výsledek souhry několika událostí. Všechno odstartovala tragická smrt paní spisovatelky Simony Monyové, kterou zavraždil vlastní manžel. Na základě toho jsem si uvědomila, že sama žiji ve velmi nevyhovujícím vztahu. A protože psaní pro mě byla vždy forma terapie, přistoupila jsem k tomu stejně i v tomto případě. Později ve mně začala rezonovat potřeba předat své memento dál a třeba tak pomoci někomu, kdo v domácím násilí žije. Inspirovala jsem se zápisky z té doby a dala jim současnou podobu. Mým primárním cílem bylo otevřít dveře široké veřejnosti, aby nahlédla za oponu událostí, které se v dnešní společnosti stále ještě bagatelizují.

Jde o vaši prvotinu nebo měli čtenáři už možnost přečíst si nějaké vaše knihy?

Nepečené dezerty Kateřiny A. jsou mojí knižní premiérou. V současnosti vznikají dvě sbírky povídek, kam mi bylo ctí přispět. V obou případech se téma úzce dotýká domácího násilí, i když zpracováním se trochu liší. Také pracuji na další knize, kde se věnuji toxickým vztahům ve větším rozsahu.

Kde čerpáte inspiraci?

Inspirace číhá naprosto všude. Snažím se život kolem sebe vnímat s otevřenou myslí a všímat si detailů. Někdy je třeba jen načerpat dostatek podnětů a nápad pak přijde sám. S oblibou se tak děje ve chvílí, kdy nemám prostředky a čas si jej zaznamenat. Často tak vznikají komické situace, kdy píšu čímkoliv na cokoliv. Když se ovšem potřebuju v příběhu dostat do hloubky, tak vyrážím na procházku do přírody, poslouchám hudbu a příběh mi po chvíli začne zapadat do sebe jako jednotlivé dílky puzzlů. Jenom nesmím zastavovat.

V knize Nepečené dezerty Kateřiny A. jdete do velkých detailů. To pracovala vaše představivost?

Nepřišlo mi vhodné psát knihu o svých konkrétních zkušenostech. Hlavní hrdinku jsem tedy postavila do situací, které reflektují to nejhorší, co jsem si dovedla za daných okolností představit. Přesto je třeba říci, že některé všeobecné jevy, které domácí násilí provází (například strach z budoucnosti, z reakce okolí, pocit méněcennosti, nebo bezvýchodné situace), mám skutečně odžité. Co se ovšem týká onoho tajemství manžele Kateřiny A., tak tenhle příběh je samozřejmě smyšlený a pouze jsem pracovala s psychologickými profily zločinců.

Čtěte dál …