Naslouchání mechu – kulturní historie mechorostů

Robin Wall Kimmererová v knize Naslouchání mechu vypráví příběhy mechů z pohledu vědy i tradiční moudrosti domorodých národů. Mezinárodně uznávaná autorka poutavě spojuje vědecké poznatky s osobními postřehy a dává čtenářům možnost nahlédnout do elegantně jednoduchého života mechorostů, od nichž se můžeme mnohé naučit. Kniha vyšla 13. srpna 2021 v Nakladatelství KAZDA.

Autorka knihy Naslouchání mechu objevila v meších vstupní bránu k důvěrnému sepětí s krajinou – jakousi tajnou znalost lesa, která je metaforou toho, jak lze žít ve světě. Robin Wall Kimmererová v knize obdivuhodným způsobem zpřístupnila čtenářům svět plný překvapení. Ve vzájemně provázaných ilustrovaných esejích srozumitelně vysvětluje biologii mechů a přemítá nad tím, co všechno nám tyto fascinující organismy mohou předat. Čerpá přitom ze svých rozmanitých zkušeností vědkyně, matky, učitelky i spisovatelky s indiánskými kořeny.

„Podle indiánské tradice jevu neporozumíme, dokud ho nepoznáme všemi čtyřmi složkami své bytosti: myslí, tělem, srdcem i duší. Vědecké poznání se spoléhá pouze na světské empirické poznatky, které nasbíráme tělem a interpretujeme myslí. Abych převyprávěla příběh mechů, musela jsem uplatnit oba přístupy, objektivní i subjektivní. Eseje v knize tedy úmyslně propůjčují hlas oběma postojům a nechávají hmotu a ducha kráčet družně bok po boku. A někdy dokonce i tančit,“ říká autorka knihy Naslouchání mechu Robin Wall Kimmererová.

O autorce:

Robin Wall Kimmererová (* 1953) je matka, vědkyně, univerzitní profesorka a příslušnice indiánského kmene Citizen Potawatomi Nation. Je autorkou knihy Braiding Sweetgrass (Copánky z trávy), která jí přinesla celosvětové uznání. Její knižní debut Naslouchání mechu získal ocenění John Burroughs Medal za vynikající literární počin o přírodě, její další texty vyšly v řadě odborných a environmentálních časopisů. Honosí se titulem čestné profesorky na Fakultě environmentální a lesní biologie Newyorské státní univerzity a založila a dodnes řídí Centrum původních národů a životního prostředí.

Více na www.knihykazda.cz.

Čtěte dál …

KORDÉLIE A KRESLOZEMCI

Nakladatelství BAMBOOK, součást Nakladatelského domu GRADA, přichází s dobrodružnou fantasy dětskou knihou. Vstupte do fascinujícího světa odvážné Kordélie Kloboučníkové plného dobrodružství a divoké magie. DRUHÝ DÍL KORDÉLIINA DOBRODRUŽSTVÍ Kordélie a kreslozemci Od...

pokračovat ve čtení