Na pulty se vrací slavný dějepis od Čorneje, Běliny a jejich týmu

Slavná dvoudílná příručka Dějiny zemí Koruny české, která daleko přesáhla hranice dané školním prostředím a získala si širokou čtenářskou oblibu, se vrací v aktualizované verzi a v nové grafické úpravě. Kromě aktualizací reflektujících současný stav poznání autoři připravili nové kapitoly věnované pravěku, první světové válce nebo období let 1945 až 1992. Ministerstvo školství schválilo příručku jako učebnici pro předmět dějepis na středních školách.

Knihu Dějiny zemí Koruny české sepsali špičkoví historici a historičky pod vedením Petra Čorneje a Pavla Běliny na počátku devadesátých let a od té doby bylo rozebráno mnoho vydání a v hodinách dějepisu se s nimi setkávalo několik generací studentů. Dílo nebylo jen první a na dlouhý čas také jedinou dějinnou příručkou vznikající bez politického dozoru, ale dosud také zůstává nejúspěšnějším přehledem svého druhu.

Nejen nostalgie

„Vědecké poznání se nezastavilo, mění se úhly pohledu i hodnotová a hodnoticí kritéria,“ říká Čornej k potřebě vydat desáté, doplněné vydání. „Naštěstí základní faktografie zůstává až na drobné výjimky stabilní. Osobně jsem nepociťoval potřebu do původního znění dramaticky zasahovat, protože úkolem nebylo napsat zcela nový text, nýbrž aktualizovat, zpřesnit a doplnit zjevně zastaralé pasáže,“ vysvětluje Čornej, jehož monografie Jan Žižka se stala jednou z největších knižních událostí posledních let.

„Věřím, že se najdou zájemci, kteří po aktualizované verzi Dějin zemí Koruny české s chutí sáhnou, nejen proto, aby si nostalgicky zavzpomínali na studentská léta, ale také z přirozené zvídavosti, zda a kam se výklad českých dějin posunul. Těm, kdo se do našeho výkladu ponoří poprvé, přeji, aby je kniha zaujala jako minulé generace,“ říká Čornej.

Jak to celé začalo

Podle Pavla Běliny vznikl nápad sepsat objektivní pohled na historii českých zemí hned v roce 1989. „Naše setkání specialistů na starší české dějiny se již za totality vyznačovala jistou mírou svobodomyslnosti a idea středoškolské učebnice se příznačně zrodila v klášterní chodbě vyzdobené malbami v duchu bible chudých, určenými lidu neumějícímu číst,“ říká Bělina.

Záhy se ukázalo, že projekt několika „soukromých učenců“ se některým nakladatelstvím nezdá. „Jedno z nich dalo přednost oficiálnímu textu, garantovanému Historickým ústavem, a tudíž poznamenanému drtivým podílem tzv. osmašedesátníků, reformních komunistů,“ vzpomíná Bělina.

Podle Petra Čorneje bylo týmu jasné, že musí napsat text, po němž byla v porevoluční atmosféře poptávka. „Chtěli jsme programově zdůraznit duchovní a kulturní rozměr českých dějin i úlohu významných osobností, a to v protikladu k marxistickému pojetí, které spočívalo na neživotných, nezáživných a vyumělkovaných schématech,“ říká Čornej.

Dvoudílná učebnice nakonec vznikla díky iniciativě nakladatele Ladislava Horáčka, který se na prahu devadesátých let domluvil s jádrem budoucího autorského týmu v hospodě na Betlémském náměstí v Praze. „Dějiny zemí Koruny české vznikly ve výjimečné konstelaci prostoru i času. Nikdo z nás by nevěřil, že po třech desetiletích dojde na desáté aktualizované a doplněné vydání, jež bude mít i nadále status středoškolské učebnice s doporučením ministerstva školství,“ přiznává Bělina.

Dějiny zemí Koruny české I. a II.

Pavel Bělina, Petr Čornej, Ivana Čornejová, Jan Frolík, Jaroslav Halada, Jaroslav Hrbek, Dagmar Moravcová, Jiří Pernes, Jiří Pokorný, Jiří Rak, Josef Tomeš a Vratislav Vaníček

416/432 stran, vázaná, 399 korun

Více na www.paseka.cz.

Čtěte dál …