Sodexo Benefity: Téměř tři sta tisíc korun na obědy pro seniory

Propadlé papírové stravenky Gastro Pass s platností do konce roku 2021, které by jinak bez užitku skončily v koši, pomohou seniorům, na které negativně dopadá stále zrychlující inflace.

Společnost Sodexo Benefity letos opět vybírala papírové stravenky, kterým vypršela platnost, a částku odpovídající jejich hodnotě vyčlenila na pomoc seniorům. „Už podruhé jsme vyzvali uživatele našich stravenek Gastro Pass s prošlou expirací, aby nám je vrátili. A ohlas byl ještě  větší než v loňském roce. Do konce února nám lidé poslali propadlé stravenky v hodnotě 295 tisíc korun, tedy více než dvakrát tolik než minulý rok. Finanční dar ve stejné výši je tentokrát určen seniorům,“ říká Tereza Knířová ze společnosti Sodexo Benefity, která je největším poskytovatelem benefitů v České republice, a připojuje zdůvodnění: „Především senioři, kteří žijí sami, jsou ohrožení současným raketovým růstem cen, a to zejména energií. Elektřina a plyn jsou položky, které člověk prostě zaplatit musí a nedá se na nich výrazněji ušetřit. Navíc se sekundárně propisují i do růstu cen potravin a dalšího zboží.“

Proto za celkovou hodnotu vybraných stravenek uvaří společnost Sodexo obědy seniorům. „V našem programu pomoci nám jde o to, aby senioři měli jedno teplé, kvalitní a nutričně hodnotné jídlo denně. Na akci spolupracujeme s organizací Seniorem s radostí, jež za pomoci svých partnerských organizací vytipuje seniory, kteří nemají dostatek finančních prostředků na kvalitní stravování nebo jsou nemocní a nemají rodinu, která by jim teplé obědy zajistila,“ vysvětluje Knířová.

„Nejde o to, že by všichni senioři trpěli hlady. Podstatná část – především žen, seniorek, které žijí samy ve větší městech se ale ocitá pod hranicí chudoby, strádají nedostatečným kontaktem se světem a časem trpí i jejich potřeba a motivace se pravidelně a kvalitně stravovat. Řada seniorů si v časech před covidem chodila pro obědy do školních jídelen, které ovšem byly stejně jako školy zavřené, anebo si zašli do jídelen pro seniory, které spousta měst a obcí provozuje. Obojí pro ně bylo i jistou formou společenského kontaktu. Mnozí z nich se ale k tomuto způsobu stravování nevrátili, ať kvůli zdravotnímu stavu nebo strachu“,vysvětluje Jana Rachno, ředitelka organizace Seniorem s radostí. Starší lidé, kteří už pamatují mnohé, navíc podle ní mají daleko větší tendenci myslet na „zadní kolečka“ a nemají z čeho šetřit. „Mnozí z nich zažili válku, složitá 50. léta s měnovou reformou, která je ožebračila, či rok 68, a tak je současná situace děsí. A o to více se snaží neutrácet nebo jednoduše nemají z čeho,“ dodává Rachno.

„Děkujeme všem, kteří nám propadlé stravenky zaslali, a věříme, že stejně jako my budou i nadále pokračovat v pomoci těm, kterým negativně zasáhla do životů pandemie,“ dodáváTereza Knířová a připomíná, že s iniciativou Propadlé stravenky pomáhají přišlo Sodexo Benefity poprvé v roce 2021, kdy ve stejném časovém období (leden-únor) vybralo propadlé papírové stravenky v hodnotě 138 tisíc korun. Tuto částku Sodexo předalo České federaci potravinových bank. 

Foto: Sodexo

Více informací na www.sodexo.cz

Čtěte dál …