16. ročník soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „ČESKÁ CHUŤOVKA 2024″ a 14. ročník soutěže o značku „DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2024“ vyhlášen

Vysokou prestiž značce ČESKÁ CHUŤOVKA zajišťuje od počátku to, že ji uděluje zcela nezávislá hodnotitelská komise renomovaných potravinářských odborníků, kteří vznik soutěže před 16 lety iniciovali a stále dbají na její objektivitu a regulérnost. Nad 16. ročníkem soutěže o značku „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2024“ převzala i letos odbornou garanci renomovaná Vysoká škola chemicko-technologická v Praze společně s VOŠ, Gymnáziem, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ, kde budou na podzim opět probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odbornými patrony soutěže jsou rektor VŠCHT prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. a děkanFakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.

České potravinářství je pod stále větším tlakem nejen veřejnosti, ale i byrokratických struktur, přičemž zejména to druhé výrobcům příliš nepomáhá. Pokud například průměrná spotřeba piva na obyvatele loni klesla dokonce na historické minimum, něco to asi signalizuje. Čeští potravináři nejsou vlivem nejrůznějších vnitropolitických i vnějších okolností v záviděníhodné pozici, a to i přesto, jak dokazují i dlouholeté trendy v soutěži Česká chuťovka, že chuť a kvalita většiny českých potravin se neustále zlepšují. A je právě prvořadým cílem České chuťovky pomoci výrobcům zviditelnit jejich nejlepší výrobky zejména směrem k zákazníkům.  Vždyť výtečná chuť je často klíčovým faktorem, který ovlivňuje zážitek z jídla a rozhoduje o tom, zda si zákazník bude danou potravinu nebo jídlo opakovaně kupovat. Mezi různými značkami kvality potravin jsou proto svou názornou vypovídací hodnotou loga ČESKÉ CHUŤOVKY a DĚTSKÉ CHUŤOVKY naprosto jedinečná. O udělení Dětské chuťovky dokonce rozhoduje výhradně dětská porota.

Značku ČESKÁ CHUŤOVKA   získalo dosud celkem 223 českých firem pro 1656 svých výrobků a DĚTSKOU CHUŤOVKU 102 českých výrobců pro celkem 258 potravin. Význam obou značek pro české spotřebitele nyní ještě vzrůstá v souvislosti se současnou ekonomicky nepříznivou situací, kdy jsou spotřebitelé nuceni mnohem více zvažovat, za co konkrétně své peníze vydávají, přičemž kvalita potravin by měla převážit nad jejich kvantitou, protože až 20% potravin se v našich domácnostech nespotřebuje a vyhodí do popelnic.  Kritérium vynikající chuti potravin je tak i z těchto důvodů bezesporu jedním z nejdůležitějších, protože chutné potraviny se tak lehce nevyhazují. 

Prozíraví výrobci proto stále častěji přitahují pozornost spotřebitelů ke svým výrobkům tím, že se vysoutěženými logy ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA chlubí ve své propagaci a umísťují je i přímo na obal výrobku. Všechny úspěšné potraviny si navíc mohou spotřebitelé jednoduše vyhledat i na webu www.ceskachutovka.cz.

Značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA bude již počtrnácté udělovat dětská porota složená z členů Dětské tiskové agentury, studentů 1. ročníku střední potravinářské školy „PODSKALSKÁ“ a žáků ZŠ Londýnská v Praze 2. Jen výrobky označené touto značkou se mohou chlubit tím, že si ji vysoutěžily v senzorickém testování přímo dětmi a odrážejí tak věrně specificky dětské chuťové preference. V neposlední řadě se organizátoři snaží propagací této značky podpořit zájem mladé generace o uplatnění v potravinářských oborech.

Patnáctý ročník soutěže proběhne pod záštitou ministra zemědělství Marka Výborného, Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, prezidenta Agrární komory Jana Doležala a prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy. Předávání ocenění se uskuteční v Národním zemědělském muzeu v Praze 24. října 2024. I letos se počítá s tím, že tři něčím výjimečné výrobky získají „Cenu novinářů – Česká chuťovka 2024“.  V pořadí již čtrnáctá výrazná osobnost českého potravinářství pak bude slavnostně poctěna titulem „Rytíř české chuti“.

Uzávěrka přihlášek výrobcůdo letošní soutěže je 12. září. Přihlášku i pravidla soutěže lze nalézt na www.ceskachutovka.cz . Českou chuťovku je možné také sledovat na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky, mj. i od výrobců nejchutnějších českých potravin.

Váženými partnery České chuťovky jsou Národní zemědělské muzeum, společnost Český porcelán Dubí a Česká marketingová společnost.

Hlavními mediálními partnery soutěže jsou vydavatelství AGRAL, vydavatelství RIX a Regionální televize CZ, partnerem Dětské chuťovky pak je tradičně i Dětská tisková agentura.

Nezbývá si tedy než přát, aby podzimní slavnostní setkání nejlepších českých potravinářů – vítězů 16. ročníku soutěže ČESKÁ CHUŤOVKA 2024 probíhalo i v příznivější společenské a zejména ekonomické atmosféře, než s jakou se v posledních letech všichni potýkáme.  

Více na  www.ceskachutovka.cz      www.facebook.com/ceskachutovka

ČESKÁ CHUŤOVKA – ZNAČKA, KTERÁ SI NA NIC NEHRAJE

Čtěte dál …