Jak je to s absencí léku proti horečce pro děti?

Do redakce All4fun se obrátila naše věrná čtenářka, která marně sháněla lék na snížení horečky u malého dítěte. Poskytla nám i odpověď z ministerstva zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že se jedná o závažný problém, zveřejňujeme v plném rozsahu a nezměněné formě.

Dotaz: 

Jak je možné, že téměř po celé Praze není možné sehnat lék na horečku pro děti do 6 let věku? Např. Nurofen??? Objeli jsme několik pražských lékáren, telefonovala jsem i po nemocničních lékárnách – a všude stejná odpověď: „Není“! A co tedy máte  jiného? Odpověď: „Pro děti do 6 let věku na horečku NIC nemáme. Ani čípky, ani sirup, ani tabletky.“

V některých lékárnách byli sdílnější a rovnou nám řekli, že tyto léky byly vyvezeny na Ukrajinu, jinde dokonce přidali dovětek, že ty, které zůstaly na našem trhu, zase vykoupili Ukrajinci, kteří tu jsou – dokonce po stovkách!!! Nepředpokládám, že by jejich odpovědi nebyly pravdivé.

/Zdůrazňuii v této souvislosti, že v žádném případě nejsem vůči ukrajinským lidem zaujatá – naopak, jsem s nimi solidární a chápu jejich neštěstí, které způsobil a nadále způsobuje zločinný vpád ruských vojsk na jejich území./

Ptám se:

1. Jak je možné, že tyto léky pro naše děti nejsou k sehnání – nepotřebují je také? 

2. Jak je možné, že neexistuje za Nurofen jiná, adekvátní náhrada?

3. Jak je možné – je-li to skutečně pravda –  že je může jedinec vykoupit po stovkách? 

4. Jak je možné  – je-li to skutečně pravda – že se vyvezou mimo ČR a zde nezůstane dostatečné množství?

5. Jaké Ministerstvo zdravotnictví ČR může učinit kroky k nápravě tohoto stavu?

6. Nebylo by třeba řešením dát tyto léky na recept a omezit tím vykupování ve velkém množství?

7. Nebylo by třeba možné počet balení v lékárnách omezit?

Chystám se k tomuto palčivému tématu napsat článek. Přijde mi to nejenom osobně velice naléhavé téma. Děti jsou přece naší nejzranitelnější skupinou a  Vaše ministerstvo by tento problém mělo začít urgentně řešit!

Odpověď MZ ČR:

 K vašim dotazům uvádíme následující:

Předně, léčivé přípravky s obsahem ibuprofenu a paracetamolu pro dětské pacienty nebyly v rámci humanitární pomoci pro občany Ukrajiny koordinované Ministerstvem zdravotnictví do této země zaslány. V rámci této pomoci byly poskytnuty především léčivé přípravky ze skupiny antibiotik, analgetik, infuzní roztoky apod. U všech léčivých přípravků poskytnutých v rámci humanitární pomoci koordinované MZ bylo ověřeno, že jejich poskytnutí neohrozí dostupnost pro pacienty v ČR.

Obecně, nedostupnost léčivého přípravku na trhu v České republice může být způsobena různými důvody – zejména výrobními, ekonomickými nebo administrativními. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) věnuje tomuto problému trvale velkou pozornost. Problémům s nedostupností léčiv čelí všechny evropské země a z toho důvodu probíhá spolupráce s ostatními zeměmi – zejména V4, ale i v rámci celé EU. Jsou však situace, kdy nepříznivý stav v dostupnosti určitých léčiv nelze ze strany státu (Ministerstva zdravotnictví, SÚKL) ovlivnit – např. omezené výrobní kapacity, poruchy výrobního procesu, (ne)dostupnost potřebných surovin pro výrobu apod.

Je pravdou, že u některých přípravků ze skupiny léčivých přípravků s obsahem ibuprofenu a paracetamolu pro dětské pacienty došlo k přerušení dodávek do ČR, a to především z výrobních a kapacitních důvodů. U přípravku NUROFEN PRO DĚTI JAHODA 20MG/ML POR SUS 100 ML II také došlo ke stahování jedné z šarží z úrovně pacientů z důvodu závady v jakosti (https://www.sukl.cz/sukl/zavada-v-jakosti-u-sirupu-nurofen-jahoda-pacienti-maji). Tyto skutečnosti, tedy problémy v kontinuitě dodávek a také zvýšená poptávka zapříčiněná do značné míry medializací tohoto problému, způsobily, že tyto přípravky (zejména přípravky určené pro děti mladší 6 let) nejsou v některých lékárnách k dispozici, případně je nutné zvolit místo preferované lékové formy tu, která je momentálně dostupná (např. tablety či čípky místo sirupu). Co se týká aktuální situace, Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje informacemi ohledně skladových zásob jednotlivých lékáren, z dostupných informací lze nicméně předpokládat, že některé lékárny jsou těmito přípravky předzásobeny. K dnešnímu dni je možné v běžné distribuční síti ze strany lékáren objednat např. přípravek PARALEN 125MG TBL. NOB 20 (obsahuje jako léčivou látku paracetamol a je určen pro děti od 3 let). Dále jsou některé přípravky s obsahem paracetamolu a ibuprofenu pro děti do 6 let dostupné formou zásilkového výdeje (namátkově www.pilulka.cz – dostupný přípravek PARALEN 125MG TBL. a NUROFEN PRO DĚTI JAHODA 20 mg/ml 200 ml, www.lékárna.cz dostupný přípravek PARALEN 100MG ČÍPKY a PARALEN 125MG TBL.).

Pro situaci, kdy by nebyl dostupný žádný z přípravků s obsahem paracetamolu a ibuprofenu ve formě určené pro daný dětský věk, je také možné využít individuální přípravu v lékárně na recept pro konkrétního pacienta (tímto způsobem jsou připravovány především čípky s obsahem paracetamolu pro nejmenší děti). Širší spektrum individuální přípravy pak zajišťují hlavně nemocniční lékárny.

Co se týká omezení množství/počtu vydávaných léčivých přípravků, s ohledem na skutečnost, že Ministerstvo zdravotnictví neeviduje žádné další podněty týkající se excesů ohledně pacienty požadovaného počtu volně prodejných léčivých přípravků ze skupin přípravků s paracetamolem a ibuprofenem pro děti, není takové opatření zvažováno.

Ministerstvo zdravotnictví je si vědomo skutečnosti, že problémy s dostupností léčivých přípravků mohou být komplikací pro pacienty. Jak je uvedeno výše, jsou však situace, kdy nepříznivý stav v dostupnosti určitých léčiv nelze, bohužel, ze strany státu ovlivnit. Řešením by vždy měla být zejména komunikace pacienta s ošetřujícím lékařem, který s ohledem na zdravotní stav pacienta může vybrat adekvátní aktuálně a místně dostupný léčivý přípravek.

Čtěte dál …