Nebýt dobrých lidí a dobrovolníků, ocitnou se tisíce koček bez pomoci. Kryšpín pomohl první rok své existence těm jihomoravským půlmiliónem korun.

Charitativní kočičí spolek Kryšpín vznikl v době covidové 21. den 21. roku 21. století, aby udělal svět o chlup lepším. O kočičí chlup! Pomáhá 9 ověřeným soukromým útulkům převážně z jižní Moravy, které při posledním sčítání pečovaly o 760 koček. Spolek pro ně k dnešnímu dni, tedy za necelý rok existence, získal částku 559.589 Kč.

Nebýt soukromých kočičích útulků a dalších dobrovolníků, ocitnou se tisíce opuštěných, zraněných či nemocných koček bez pomoci. Obce totiž útulky pro kočky v nouzi nezřizují, a to i přes to, že k tomu mají povinnost ze zákona a toulavých koček je mnohonásobně víc než psů. Kočkám bez domova pomáhají u nás především soukromá zařízení na dobrovolnické bázi, která jsou finančně odkázána pouze na sebe a peníze dárců. Proto v Brně vznik Charitativní kočičí spolek Kryšpín, aby těm jihomoravským se sháněním peněz pomáhal.

Útulky k podpoře jsme vybírali opravdu pečlivě a všechny jsme osobně navštívili, abychom ověřili, že je o kočky dobře postaráno a peníze půjdou do těch správných rukou“ popisuje Lenka Němcová, zakladatelka a předsedkyně spolku. „Fungujeme na čistě dobrovolnické bázi, tedy bez nároků na honorář či finanční odměnu, a dokonce náklady spolku hradíme ze svého. Každá koruna, kterou nám lidé pošlou, tak míří do útulků a pomáhá kočkám, ke kterým se štěstí obrátilo zády“ doplňuje.

Lenka Němcová, předsedkyně na zakladatelka spolku Kryšpín s koťaty, která se našla v příkopu ještě s pupeční šňůrou.

Spolek založil pro stovky převážně jihomoravských koček bez domova veřejnou sbírku s transparentním účtem číslo 2501927911/2010. K ní provozuje e-shop nebo pořádá charitativní a benefiční akce, jakou je třeba Den koček s Kryšpínem, jehož první ročník byl pořádán 8. 8. 2021 v Brně na Staré radnici a slavil velký úspěch.

Peníze ze sbírky jsou mezi útulky rozdělovány poměrně podle počtu koček v péči 2x ročně : 8. 8. na Mezinárodní den koček a 12. 12., aby kočky v útulcích měly hezčí Vánoce. Přispět můžete jakoukoli částkou, anebo nastavit trvalý příkaz s variabilním symbolem 1111 a přidat se k více než stovce lidí, kteří už takto pravidelně pomáhají. „Naším cílem je sehnat 834 pravidelných dárců stokoruny měsíčně a tím získat pro stovky koček v 9 útulcích milión ročně. Průměrné měsíční náklady těchto 9 útulků jsou při pětistovce na kočku za měsíc minimálně 380 tisíc korun měsíčně, takže tím bychom jim náklady zaplatili přibližně z třetiny. V Jihomoravském kraji žilo k 30. 9. 2021 1.195.781 lidí, tak věřím, že 834 milovníků koček s dobrým srdcem mezi nimi najdeme“ říká Němcová

Oficiální kapacita registrovaných jihomoravských útulků je celkem 1342 koček. Z toho spadá pouhých 191 míst pod útulky obecní a umístění pro 1151 koček v nouzi nabízí právě útulky soukromé. Z těchto čísel jasně vyplývá, že obce kočkám v nouzi nepomáhají, a i to chce spolek změnit. Dle platných zákonů České republiky je obec povinna se postarat o toulavá a opuštěná zvířata a nemá-li útulek svůj, pak je tady možnost zařídit si smlouvou spolupráci s již fungujícím útulkem. „O tuto možnost se chceme opřít při jednání s obcemi, aby na činnost soukromých útulků, které pomáhají kočkám na jejich území, přispívaly z obecních rozpočtů“ plánuje Lenka Němcová potřebné zapojení státu do záchrany koček v nouzi.

Velmi důležitou součástí boje proti přemnožení a utrpení tisíců koček a koťat je samozřejmě prevence, tady kastrace. I v této oblasti jsou obce bohužel nečinné a pomáhají především neziskové organizace. Něco zvládnou zmíněné soukromé kočičí útulky a pomáhají i kastrační programy.  Feliti kastruje hlásí k 27. 12. 2021 již 7100 vykastrovaných koček, spolek KasProCats zase systematicky pracuje s obcemi v programu Obce kastrují a 28. 11. 2021 rozeslal otevřený dopis úředníkům a komunálním politikům ohledně problematiky toulavých a opuštěných zvířat, kterým se je snaží přijmout k odpovědnosti. „Začíná volební rok, tak doufám, že politici pochopí, že pomoc kočkám v nouzi je nejen potřebná, ale že jim třeba i přinese politické body. Myslím, že každý člověk ocení starostu a úředníky, kterým není lhostejné utrpení zvířat“ doufá v obrat k lepšímu v péči o kočky bez domova Lenka Němcová a slibuje, že dá vědět. O přístupu obcí bude spolek informovat prostřednictvím sociálních sítí i médií a věří, že voliči to, jak který politik přistupuje k ochraně práv zvířat, zohlední na podzim 2022 při komunálních volbách.

Čtěte dál …