20 let výcviku speciálních psích pomocníků pro lidi s postižením. Organizace Helppes předala již téměř 300 psů

V České republice existuje pouze jedna jediná organizace, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a akreditovanou neziskovou organizací, která trénuje
a vychovává asistenční a vodicí psy pro lidi s postižením. Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené vznikl před 20 lety pod vedením Zuzany Daušové, která stojí v čele organizace dodnes.

Nezisková organizace Helppes slaví letos dvacet let své působnosti. Co Vás před 20 lety přimělo k založení této organizace? 

Před 20 lety se v ČR cvičili pouze psi pro lidi se zrakovým postižením. Protože jsem v té době měla kontakt se zahraničím, tak jsem měla možnost sledovat, že „venku“ se již používají psi pro pomoc lidem také s tělesným i sluchovým postižením. Měla jsem již poměrně hodně zkušeností s výcvikem psů vodicích a po dvou letech příprav a průzkumu potřebnosti asistenčních psů v ČR jsem se rozhodla založit výcvikové centrum, které bude prostřednictvím psů se speciálním výcvikem pomáhat lidem i s jiným než zrakovým postižením. Vývoj v této oblasti jde celosvětově stále kupředu, a tak dnes dokážeme pomáhat lidem
s nejrůznějšími typy zdravotních problémů a handicapů. Helppes je registrovaným poskytovatelem sociální služby a jako první v ČR se stal držitelem akreditace mezinárodní odborné organizace Assistance Dogs International.

Je těžké získat mezinárodní akreditaci? 

V době, kdy jsme se ucházeli o prověření mezinárodní komisí a získání akreditace poprvé, to poměrně těžké bylo. Byli jsme, a stále jsme, jedinou organizací svého druhu v ČR, která má výcvikový areál se zaměstnanci i ubytovacím zařízením pro psy ve výcviku. Byli jsme také první organizací ze zemí z tzv. východního bloku, která o akreditaci usilovala. Neměli jsme tedy ve svém blízkém okolí žádný vzor. Pomoc ze strany ADI (Assistance Dogs International) a ADE (Assistance Dogs Europe) pro nás byla tedy jedinou a významnou pomocí, na jejímž konci bylo úspěšné projití přísným hodnocením a získání akreditace. Konkrétně v ČR navíc žádné akreditace pro tuto oblast činnosti neexistují. Jediným, kdo přezkoumává kvalitu a udílí akreditace, jsou mezinárodní organizace. Pro psy asistenční to je Assistance Dogs International, pro psy vodicí to je International Guide Dog Federation.

V čem Vám zisk mezinárodní akreditace pomohl?

Pomohl nám zásadně, a to ve všech směrech naší práce. Organizace, která se uchází
o akreditace, musí prokázat a doložit neuvěřitelně dlouhý seznam podmínek, věcí a vybavení, aby se dalo o akreditaci vůbec uvažovat. Mezinárodní standardy myslí opravdu na všechno.  

Kdo má na psího asistenta nárok? 

Žádný nárok na asistenčního psa daný zákonem či normou neexistuje. Ale i na toto pamatují mezinárodní standardy. Především se jedná o doporučení lékaře na asistenčního psa. V ČR je také důležité držitelství průkazu ZTP/P, ZTP a rozhodnutí o stupni závislosti. Rozhodující jsou vstupní pohovory se žadateli a příp. jejich zákonnými zástupci, na kterých posuzuje vhodnost přidělení psího pomocníka komise složená z lékaře – psychiatra, psychologa, sociálního pracovníka a trenérů psů.

Dochází k nějakému výběru lidí, kterým psa vycvičíte? Jak se k Vám lidé hlásí? 

Vzhledem k tomu, že předáváme pro pomoc lidem s postižením živé tvory, výběr žadatelů pro vhodnost získání asistenčního či vodicího psa je bezpodmínečně nutný. Prvním stádiem výběru je právě již zmíněný vstupní pohovor. Ale ani pak není vyloučeno, že žadateli pes předán nebude, protože žadatel může selhat v průběhu svého školení a zácviku se psem.

Lidé nám o svém požadavku na psího pomocníka musí dát vědět, nejčastěji to je mailem či telefonicky.

Jsou například vytvořené pořadníky? Jak dlouhé jsou čekací doby od začátečního přihlášení člověka až po předání vycvičeného psa? 

Ano, pořadníky jsou vytvořeny dle data došlé žádosti. Jediným, kdo přeskakuje v pořadníku všechny čekatele, je stávající klient, který už od nás psa měl, a který mu zemřel. Zde je důležité přednostní předání psa nejen pro zachování kvality života daného člověka, ale i na zmírnění jeho bolesti ze ztráty psího parťáka, se kterým prožil třeba i 14 let. Čekací lhůty se kvůli koronavirové pandemii prodloužily, aktuálně jsou 12 – 18 měsíců od schválení přidělení psa.

Každoročně pořádáte Super den, akci, v rámci které předáváte vycvičené pejsky novým majitelům. Jak taková akce probíhá? 

Super den je největší oslavou psích pomocníků v ČR. Jedná se o veřejné promoce psích studentů a jejich slavnostní předávání lidem s postižením. Každý ze psů má patrona či patrony z řad známých osobností. Na této akci se sejdou klienti, jejich dárci, vychovatelé štěňat, podporovatelé a příznivci organizace. Psí studenti nastupují ke své promoci za zvuků tradiční studentské hymny Gaudeamus Igitur a olíznutím promočního žezla slibují, že budou pomáhat svým paničkám a páníčkům tak, jak byli naučeni. Po promocích přebírají klienti své psí anděly z rukou patronů, kteří projekt Pomoc přichází na čtyřech tlapkách zároveň podpoří svým benefičním vystoupením.

Bude se akce konat i letos? Můžeme se těšit na nějaký speciální program?

Ano, letos se studentská hymna rozezní výcvikovým areálem Helppes v pražském Motole 18. září v 10:00 hodin.  Kromě vystoupení jednotlivých patronů se návštěvníci mohou těšit také na ukázky dovedností psích pomocníků v tradičním i netradičním pojetí. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude využit ve prospěch klientů a projektů neziskové organizace Helppes. 

Další informace hledejte na https://helppes.cz/.

Čtěte dál …