Světový den divoké přírody: Emirates a Dubajská pouštní rezervace potvrzují svůj závazek k obnově a zachování pouštního ekosystému

Emirates již téměř dvacet let podporuje udržitelný a vyvážený ekosystém v Dubajské pouštní rezervaci (DDCR). Investice do této podpory činí více než 28 milionů AED (7,6 milionů USD). Finanční podpora je určena na uchování jedinečného dubajského pouštního ekosystému, který je charakteristický svou rozmanitou domorodou flórou a faunou, a zároveň napomáhá šířit povědomí o přírodních krásách pozemního ekosystému Spojených arabských emirátů.

Dubajská pouštní rezervace se rozléhá na ploše o 225 km2 a představuje 5 % dubajské pozemní oblasti, jedná se o největší část pevniny, kterou Dubaj vytyčila pro účely jediného projektu. Rezervace chrání jedinečné druhy divoké zvěře a vegetaci, v níž dnes žije více než 560 různých druhů živočichů a nachází se zde 31 000 původních stromů. Přes 29 000 těchto stromů je udržitelných i bez zavlažování, příkladem je strom ghaf (Prosopis cineraria), jehož kořeny jdou do hloubky 30 metrů, takže dosáhne na vodní hladinu podzemní vody v rezervaci.     

I když se mnozí mohou domnívat, že prostředí pouště je drsné a nehostinné, společné úsilí Emirates a DDCR zde umožnilo řadě živočišných druhů přežít a dokonce prospívat. Dubajská poušť se tedy stala symbolem úspěšného uchování pouštního života. Níže je ukázka jen několika z živočichů, kteří profitují z tohoto společného úsilí:

Prospívá zde více než 1 300 gazel písečných, gazel arabských a přímorožců arabských: Na začátku se jednalo o pouhých 230 kopytníků, ale od znovuobnovení šlechtitelského programu těchto živočišných druhů se všechny zmíněné druhy postupně rozrůstají. Dochází tak k přirozenému udržitelnému rozvoji živočišné populace v rezervaci. 171 přímorožců arabských bylo navíc přemístěno do dalších ochranných oblastí v SAE.       

  

Rozkvět ptactva: Od roku 2010 bylo do DDCR navráceno na 2 800 jedinců dropa obojkového a dropa hřívnatého, kteří se mohou v rámci rezervace i mimo ni volně pohybovat.  Dále se zde nachází zdravá populace výra bledého a díky přirozenému rozmnožovacímu procesu na jihu rezervace zde brzo uvidíme také sovy. Rezervace se stala útočištěm také pro ohroženého supa královského, občas se tu vyskytuje dokonce i sup hnědý, který patří mezi velmi vzácné návštěvníky SAE.

Diverzita druhů se v DDCR více než zdvojnásobila: Pečlivá správa chráněných území společně s podporou přírodních procesů pomohly k obnově pouštního prostředí. V roce 2003 se v DDCR vyskytovalo okolo 150 druhů, dnes se může rezervace pochlubit více než 560 druhy rostlin, stromů, ptáků, savců, plazů a členovců.

Dubajská pouštění rezervace se také stala centrem na podporu udržitelnosti v rámci cestovního ruchu. Turistům nabízí autentické zážitky přímo z pouště a pečlivě sestavené aktivity, které nenarušují přirozené prostředí dubajské flóry a fauny. DDCR přísně dbá na dodržování akreditačního procesu „Aproved Excursion“ pro průvodce, kteří musí projít speciálním školením, aby se seznámili s flórou a faunou a postupy podporující udržitelnost a ochranu pouštního ekosystému.  

V roce 2021 navštívilo DDCR více než 125 tisíc návštěvníků, v rámci pouští rezervace se připravují plány na vybudování návštěvnického centra, které bude sloužit jako platforma pro rozvoj vzdělávacích programů pro školy a vysokoškolské instituty.

Emirates také podporuje ochranu australské divočiny a buše prostřednictvím památkově chráněné oblasti Emirates One&Only Wolgan Valley, která je situována v oblasti Modrých hor.

Aerolinka je dále aktivně zapojena do boje proti ilegálnímu obchodování s divokými zvířaty a jejich vykořisťování. Emirates je členem Transport Taskforce organizace United for Wildlife a rovněž je partnerem ROUTES (omezující příležitosti pro nezákonnou přepravu ohrožených druhů). Emirates SkyCargo, nákladní divize společnosti, prosazuje nulovou toleranci vůči převozu zakázaných druhů zvířat, včetně velkých kočkovitých šelem, slonů, nosorožců a luskounů.  Společnost současně netoleruje převoz loveckých trofejí.

Čtěte dál …